Op 22 mei 2020 heeft Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een protocol met richtlijnen opgesteld voor heropening van de horeca die bedoeld zijn voor een veilige omgeving voor gasten en personeel. Door deze richtlijnen in acht te nemen voldoen wij met zijn allen aan de wettelijke regels en de noodverordening.

Wij vragen u om de hieronder genoemde richtlijnen voor gasten te lezen en ons kenbaar te maken zodra deze invloed hebben op jullie reservering. Bij twijfels denken wij graag met u mee in oplossingen!

Algemene richtlijnen voor gasten:

1. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Maar:
a. aan een tafel mogen maximaal 4 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer
personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten
b. aan de bar mogen maximaal 4 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen
bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.

2. Op het terras en binnen mag alleen gezeten worden, niet staan;

3. Blijft u thuis als u verkouden bent of griepklachten hebt en raadpleeg de gezondheidcheckvragen (click here for the english version);

4. Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten;

5. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op;

6. Was bij binnenkomst grondig uw handen;

7. Was na het toiletbezoek grondig uw handen;

8. Betaal het liefst gepast bij contant geld en anders contactloos (pin of mobiel);

9. Wanneer u zich niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de
overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf lijdt door
uw handelen in strijd met die regels kan op uw worden verhaald.

Bij binnenkomst in het restaurant vragen wij u:

– alleen naar binnen te komen indien u een reservering heeft gemaakt (indien niet, dan vragen wij u vriendelijk om ons te bellen voor een reservering);

– om bij binnenkomst de handen te wassen met desinfecterende alcohol;

– om voldoende afstand te houden van andere gasten tijdens het binnenkomen en vertrekken;

– of er gezondheidsrisico’s zijn. Er wordt aan alle gasten middels de gezondheidcheckvragen (click here for the english version) gevraagd of zij verkouden en/of griepklachten hebben. Zo ja, dan moet de toegang volgens het protocol geweigerd worden.

– Als het een groep betreft van vijf of meer personen dan moet tijdens het controlegesprek wederom worden gevraagd of de gasten een gezamenlijk huishouden vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen waardoor het op dat moment kan gebeuren dat er geen oplossing is om de gasten te plaatsen (belangrijk dus om dit tijdens de reservering kenbaar te maken);

– Zijn er geen gezondheidsrisico’s, dan wordt u op gepaste afstand gasten naar de tafel geleid.

Bron: Koninklijke Horeca Nederland (pagina bijgewerkt op 29 september 2020)