Protocol

Op 5 juni 2021 heeft Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een protocol met richtlijnen opgesteld voor heropening van de horeca die bedoeld zijn voor een veilige omgeving voor gasten en personeel. Door deze richtlijnen in acht te nemen voldoen wij met zijn allen aan de veiligheidsvoorschriften van het RIVM.

Wij vragen u om de hieronder genoemde richtlijnen voor gasten te lezen en ons kenbaar te maken zodra deze invloed hebben op jullie reservering. Bij twijfels denken wij graag met u mee in oplossingen!

Algemene richtlijnen voor gasten:

1. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Maar:
a. aan een tafel mogen maximaal 4 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer
personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten
b. aan de bar mogen maximaal 4 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen
bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.

2. Op het terras en binnen mag alleen gezeten worden, niet staan;

3. Blijft u thuis als u verkouden bent of griepklachten hebt en raadpleeg de gezondheidcheckvragen (click here for the english version);

4. Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten;

5. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op;

6. Was bij binnenkomst grondig uw handen;

7. Was na het toiletbezoek grondig uw handen;

8. Betaal het liefst gepast bij contant geld en anders contactloos (pin of mobiel);

9. Wanneer u zich niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de
overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf lijdt door
uw handelen in strijd met die regels kan op uw worden verhaald.

Bron: Koninklijke Horeca Nederland (pagina bijgewerkt op 14 juni 2021)